Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Observatori > Funcions

L'OBSERVATORI

Funcions

Les funcions que li assignen els seus Estatuts són:

 • Establir criteris per a l’adopció de mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
 • Fixar criteris per establir els objectius de qualitat paisatgística i les mesures i accions necessàries destinades a assolir aquests objectius.
 • Establir mecanismes d’observació de l’evolució i transformació del paisatge.
 • Proposar actuacions encaminades a la millora, restauració o creació del paisatge.
 • Elaborar els catàlegs de paisatge de Catalunya destinats a identificar, classificar i qualificar els diferents paisatges existents.
 • Impulsar campanyes de sensibilització social respecte al paisatge, la seva evolució, les seves funcions i la seva transformació.
 • Difondre estudis i informes i establir metodologies de treball en matèria de paisatge.
 • Estimular la col·laboració científica i acadèmica en matèria de paisatge, així com els intercanvis de treballs i experiències entre especialistes i experts d’universitats i altres institucions acadèmiques i culturals.
 • Fer el seguiment de les iniciatives europees en matèria de paisatge.
 • Preparar seminaris, cursos, exposicions i conferències, així com publicacions i programes específics d’informació i formació sobre les polítiques de paisatge.
 • Crear un centre de documentació obert a tothom.

 

 

© 2005/2024 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net