Observatoire du paysage

Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Accueil > Publications > Coéditions > Catàleg de paisatge Regió Metropolitana de Barcelona

PUBLICATIONS

Coéditions

Catàleg de paisatge. Regió Metropolitana de Barcelona

Catàleg de paisatge. Terres de l'Ebre

Le livre est disponible seulement en catalan.

Sala i Martí, Pere; Grau i Oliveras, Jordi; Ministère du Territoire et Développement Durable et Observatoire catalan du paysage (eds.) (2017). Catàleg de paisatge. Regió Metropolitana de Barcelona. Barcelone : Generalitat de Catalogne. Ministère du Territoire et Développement Durable. ISBN: 978-84-393-9627-7

Cinquième catalogue de paysage de Catalogne approuvé définitivement et publié conformément à la Convention européenne du paysage, consacré a la Regió Metropolitana de Barcelona. Il comprend sept blocs, précédés d'un préambule. Il identifie 25 unités de paysage. Pour chacune d'elles, sont décrits les éléments naturels et humains qui constituent le paysage, l'évolution historique, l'organisation actuelle, l'expression artistique, la dynamique, les valeurs paysagères, les principales routes et les principaux points d'observation et de jouissance du paysage, une description de la possible évolution de l'unité, l'évaluation des menaces et des opportunités et les objectifs de qualité paysagère.

Table des matières
Preàmbul (623Kb)
Bloc 1. El catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona (803Kb)
 • Marc legal
 • Els catàlegs de paisatge de Catalunya
 • Procés de participació i consulta pública i social
Bloc 2. El paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aspectes generals (6,4Mb)
 • Elements naturals
 • Procés històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge
 • El paisatge actual i les seves dinàmiques
 • Expressió artística del paisatge
 • Valors en el paisatge
 • Rutes i punts d'observació i gaudi del paisatge
 • Avaluació del paisatge
Bloc 3. El caràcter del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Singularitats (3,4Mb)
 • Les vinyes penedesenques
 • Àrees industrials, logístiques i comercials
 • Fites i fons escènics emblemàtics
 • Skyline de Barcelona
 • Conjunts sobreposats d’infraestructures
  lineals
 • Paisatges de l’agricultura periurbana
 • Paisatges de la transformació urbana
  del litoral
 • Antics paisatges industrials
 • Els eixamples
 • Boscos metropolitans
Bloc 4. Paisatges d'atenció especial (1,6Mb)
 • Mosaic agroforestal del Vallès
 • Vinyes del Penedès
 • Espais agrícoles del Maresme i la Tordera
 • Congost de Montcada
 • Corredor del Llobregat
Bloc 5. Objectius de qualitat paisatgística, criteris i accions (1,4Mb)
Bloc 6. Les unitats de paisatge (15,6Mb)
 • Serres d’Ancosa
 • Montmell
 • Plana del Penedès
 • Valls de l’Anoia
 • Garraf
 • Muntanyes d’Ordal
 • Plana del Garraf
 • Montserrat
 • Pla de Montserrat
 • Vall Baixa del Llobregat
 • Delta del Llobregat
 • Sant Llorenç del Munt i l’Obac - El Cairat
 • Moianès
 • Cingles de Bertí i Gallifa
 • Montseny
 • Xaragalls del Vallès
 • Plana del Vallès
 • Baix Montseny
 • Collserola
 • Serra de Marina
 • Pla de Barcelona
 • Baix Maresme
 • Alt Maresme
 • Baixa Tordera
 • Ardenya-Cadiretes
Bloc 7. Documentació de referència (80Kb)
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net