Ciutat, territori, paisatgeMaterials didàctics per a l'educació secundària obligatòria

“Ciutat, territori, paisatge” és un projecte d’innovació educativa que fomenta la cultura del territori i la sensibilització envers el paisatge. S’inscriu en els objectius generals i terminals de l’educació secundària obligatòria (ESO) establerta segons el decret 179/2002, de 25 de juny, de la Generalitat de Catalunya, així com en els objectius de sensibilització paisatgística previstos per la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya.

“Ciutat, territori, paisatge” està promogut pel Departament d'Educació, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

La finalitat principal d’aquest projecte és facilitar la tasca del professorat, contribuir a l’actualització dels coneixements de l’alumnat d’ESO sobre la ciutat i el territori de la Catalunya actual, i promoure la sensibilització envers el paisatge, com a component important del patrimoni natural i cultural del nostre país i, per tant, de la nostra identitat col·lectiva.

Aquest web, conjuntament amb les làmines de paisatge, conformen el material de suport del projecte educatiu.


Accés alumnatIdentificador
 

Contrasenya
 


 


Per fer ús d’aquest web, podeu enregistrar-vos o bé entrar com a visitants

 © 2010 Observatori del Paisatge de Catalunya
www.catpaisatge.net