Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Observatori > Organigrama

L'OBSERVATORI

Organigrama

Segons els Estatuts de constitució de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, l’organigrama és el que es mostra a continuació:

Consell Assessor
 • Consell Rector
  • President
  • Vicepresident
  • Secretari
  • 8 vocals en representació de la Generalitat de Catalunya
  • 1 representant de cadascuna de les 8 universitats públiques catalanes
  • 1 representant de cadascuna de les 4 diputacions catalanes
  • 1 representant de cadascuna de les 2 associacions municipalistes de Catalunya
  • Alcalde d’Olot
  • 1 representant de cadascun dels 9 col·legis professionals
  • 1 representant de la Fundació Catalunya - La Pedrera
 • Comissió Executiva
  • Departament de Territori i Sostenibilitat
  • Ajuntament d’Olot
  • Diputació de Barcelona
  • Fundació Catalunya - La Pedrera
  • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
 • Direcció
 • Àrea tècnica i administrativa
 

El Consell Rector és l'òrgan superior del Consorci de l'Observatori del Paisatge. Assumeix el govern, la direcció superior, l'administració, l'orientació i la definició de les grans línies d'actuació del Consorci. Està presidit pel conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La Comissió Executiva és l'òrgan de caràcter permanent d'administració, gestió i proposta, a qui el Consell Rector pot delegar les atribucions que consideri oportunes. Els Estatuts estableixen que la Comissió té un nombre màxim de sis membres i està presidida pel Director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

El Consell Assessor és l’òrgan consultiu i d'assessorament de l'Observatori. En formen part institucions molt diverses i, a títol individual, persones que s’han distingit per la seva vinculació a la temàtica paisatgística.

Consell Assessor

President

Institucions i associacions científiques i d'investigació

Fundacions i associacions ecologistes, ambientals i agraries

Persones físiques

 • Dr. Georges Bertrand, professor emèrit de geografia de la Université de Toulouse Le Mirail
 • Sr. Eduardo Martínez de Pisón, catedràtic de geografia física de la Universidad Autónoma de Madrid
 • Sr. Florencio Zoido Naranjo, catedràtic de geografia de la Universidad de Sevilla
 • Sr. Paolo Castelnovi, professor de la Facoltà di Architettura Politécnico di Torino
 • Sr. Riccardo Priore, Consell d’Europa
 • Sra. Maguelonne Déjeant-Pons, responsable del Conveni europeu del paisatge, Consell d’Europa
 • Sra. Margarita Ortega, Ministerio de Medio Ambiente

Entitats econòmiques i empresarials

Ens públics, consorcis públics i privats

Sindicats

Entitats excursionistes

Entitats educatives i culturals

Direcció

Director

 • Pere Sala i Martí
Àrea tècnica i administrativa

Àrea tècnica

 • Laura Puigbert Manel·la
 • Jordi Grau Oliveras
 • Gemma Bretcha Plana
 • Anna Jiménez Pinatella

Àrea administrativa

 • Montse Vila Vilanova
 • Anna Montero Teixidor
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net