Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Publicacions > Publicacions pròpies > Paisatge i participació ciutadana

PUBLICACIONS

Publicacions de l'Observatori

Paisatge i participació ciutadana

Paisatge i participació ciutadana
 • Col·lecció: "Documents"
 • Número: 1

Podeu adquirir un exemplar a l'Observatori o fent clic al següent enllaç per només 15€ amb despeses d'enviament incloses. 

Comprar implica l'acceptació de les condicions de venda.

Nogué, Joan; Puigbert, Laura; Sala, Pere; Bretcha, Gemma (eds.) (2010). Paisatge i participació ciutadana. Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya; Barcelona: Direcció General de Participació Ciutadana del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya. (Documentació; 1). ISBN: 978-84-614-0248-9

El Conveni europeu del paisatge afirma que és fonamental que la població i l'Administració participin de manera conjunta en les decisions que afecten la protecció, gestió i ordenació del paisatge. Estableix que, per fer-ho possible, cal fomentar processos participatius. Malgrat tot, en l'àmbit de la planificació i gestió del paisatge, no existeix encara una metodologia participativa unànimement reconeguda i, ni tan sols, assajada. Per aquesta raó, es pot considerar que la participació ciutadana dels catàlegs de paisatge de Catalunya té un caràcter pioner i experimental. Precisament, aquest fet atorga un interès especial a la publicació Paisatge i participació ciutadana, que descriu els instruments de participació utilitzats en l'elaboració dels catàlegs de paisatge de Catalunya, en fa una valoració i estableix aspectes clau que cal tenir en compte a l'hora de dur a terme un procés participatiu d'aquestes característiques. Paisatge i participació ciutadana inaugura la nova col·lecció de l'Observatori del Paisatge, “Documents”, caracteritzada pel seu format més breu i àgil que les publicacions de la col·lecció “Plecs de Paisatge” .

* Aquesta versió també està disponible en paper

Índex
 • Presentacions
  Marc Rius i Piniés, director general de Participació Ciutadana. Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya
  Jean-François Seguin, president de la Conferència del Conveni europeu del paisatge
  Joan Nogué, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya
1. Introducció
2. La participació ciutadana
 • 2.1. Visió general de la participació ciutadana
 • 2.2. La participació ciutadana a Catalunya i a Europa
3. Les polítiques de paisatge
 • 3.1. El Conveni europeu del paisatge
 • 3.2. La Llei del paisatge de Catalunya
 • 3.3. Els catàlegs de paisatge
 • 3.3.1. Identificació i caracterització del paisatge
  3.3.2. Avaluació del paisatge
  3.3.3. Definició dels objectius de qualitat paisatgística
  3.3.4. Establiment de criteris i accions

4. La participació ciutadana en els catàlegs de paisatge
 • 4.1. La metodologia
 • 4.1.1. Els participants
  4.1.2. Disseny metodològic i tipologia de les tècniques de participació

 • 4.2. Els instruments utilitzats
 • 4.2.1. Enquesta telefònica
  4.2.2. Estudi d'opinió
  4.2.3. Consulta ciutadana per mitjà del web
  4.2.4. Entrevistes a agents del paisatge
  4.2.5. Grup de discussió
  4.2.6. Tallers amb agents del paisatge
  4.2.7. Tallers amb persones a títol individual
  4.2.8. Tallers oberts

 • 4.3. La informació, la comunicació i el retorn
 • 4.3.1. Sessions informatives dels catàlegs
  4.3.2. Bústia de paisatge
  4.3.3. Retorn de la participació

 • 4.4. Alguns resultats dels processos participatius dels catàlegs de paisatge
 • 4.4.1. Incidència de la participació
  4.4.2. Principals aportacions de la participació

5. Valoracions finals
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net