Observatori del Paisatge

Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter Segueix-nos a Twitter
 
Inici > Recursos externs > Entitats

RECURSOS EXTERNS

Entitats

CATALUNYA

Arrels. conreu de sabers
Espai interactiu impulsat per la Fundació del del Món Rural, que pretén facilitar la divulgació i recopilació dels coneixements tradicionals de la cultura rural catalana, així com crear una plataforma que centralitzi i posi en comú les experiències i iniciatives que es dediquen a aquest camp en l'àmbit català.
Fundació Agroterritori
Fundació impulsada per la Universitat de Girona, Unió de Pagesos i el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural amb l'objectiu de fomentar la preservació, el desenvolupament i la gestió dels espais agraris mitjançant el seu estudi, la definició de propostes, la formació, el debat i l'impuls d'iniciatives en aquest sentit.
Institució Catalana d'Història Natural (ICHN)
Societat científica, activa des de 1899, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que té per finalitat promoure l'estudi i la divulgació dels coneixements referents als éssers vius i als sistemes naturals.
Oficina del paisatge del COAC
Àmbit del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya encarregat de la Biennal Europea de Paisatge, la gestió amb l'Observatori del Paisatge i altres projectes propis, com cursos i conferències entorn del paisatge.
Silene
Associació dedicada a l'estudi, la divulgació i la promoció del patrimoni espiritual i cultural intangible, especialment respecte a la conservació de la natura.
Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT)
Societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans que promou la recerca, el debat i l'anàlisi sobre aspectes teòrics de l'ordenació territorial i de la ciència regional, les seves possibilitats d'aplicació, i els efectes dels instruments i mesures d'ordenació territorial sobre el paisatge. Convoquen anualment el Premi Catalunya d'Urbanisme, des del 1998.
Societat Catalana de Geografia
Societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans centrada en els estudis geogràfics en tots els seus àmbits. Edita la revista acadèmica semestral Treballs de la Societat Catalana de Geografia. A l'apartat "Miscel·lània" se solen trobar referències al paisatge.
Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)
Entitat que, des de l'any 2003, impulsa el desenvolupament i l'ús de la custòdia del territori català com a instrument per conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural. Assessora els propietaris que volen gestionar la seva finca conservant-ne els valors i recursos. El web compta amb un complet centre de recursos sobre custòdia del territori.
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Informació dels valors naturals, paisatgístics, ecològics i culturals dels 12 parcs que gestiona l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, així com les activitats que es desenvolupen en aquests espais.

ESPANYA

Fundación Fernández González Bernáldez
Fundació sense ànim de lucre nascuda l'any 1996 com una iniciativa del Departamento Interuniversitario de Ecología de les universitats públiques de Madrid, amb l'objectiu de realitzar activitats d'investigació, formació, promoció i divulgació de les funcions dels espais naturals i la millora del medi ambient. Un dels àmbits de recerca és la percepció del paisatge.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Institut andalús que treballa per al coneixement dels paisatges culturals andalusos rurals i urbans d'alt contingut patrimonial, i desenvolupa criteris per als seus anàlisis, protecció, intervenció i usos.
Instituto del Paisaje. Fundación Duques de Soria
Institut creat el 1999 per la Fundación Duques de Soria. Són coneguts els cursos d''estiu que cada any se celebren a Sòria i que tenen el paisatge com a tema central. L''institut disposa d''una col·lecció de textos sobre paisatge, la major part dels quals són el resultat dels esmentats cursos d''estiu.
Observatorio del Paisaje de Canarias
Iniciativa de l'àrea de Cultura del Govern de Canàries, a través de la Bienal d'Arquitectura, Art i Paisatge, que treballa per a implementar el compromís de les Illes amb el Conveni europeu del paisatge.

ALEMANYA

Bund Heimat und Umwelt (BHU)
Associació alemanya fundada el 1904 amb l'objectiu de valoritzar i protegir els paisatges culturals i la gent que forma part d'aquests paisatges, però també perquè la població local s'involucri en la millora del seu entorn.

FRANÇA

ASPECambrai
Associació per a la salvaguarda del patrimoni i el medi ambient de Cambrai. Al web es pot trobar tot el patrimoni de la regió que consideren d'interès catalogat per patrimoni públic, privat i paisatgístic.
Conservatoire international des parcs et jardins et du paysage Chaumont-sur-Loire
Institució dedicada a la investigació, aprenentatge i creació de jardins i paisatges, creada l'any 1992 per iniciativa de la Région Centre amb el recolzament del Ministère de la culture i del Conseil général du Loir-et-Cher. El web ofereix la possibilitat de fer una visita virtual al parc de Chaumont-sur-Loire.
Fédération nationale des associations du patrimoine et des paysages (FNASSEM)
Fundada el 1967 per Henry de Ségogne per sensibilitzar la opinió pública de la necessitat de protegir el patrimoni francès. Agrupa les associacions franceses de defensa del patrimoni i del paisatge. El web presenta un anuari d'unes 2.000 associacions i un apartat dedicat al patrimoni francès amenaçat.
Paysages de France
Associació creada l'any 1992 per analitzar i denunciar els impactes paisatgístics i la contaminació visual presents en els paisatges urbans i no urbans, inclosos els marítims. Editen un butlletí ‘Action Paysage' que pot obtenir-se a través del web.
Séminaire Robert Auzelle
Associació per a la promoció de l'art urbà. Al web trobem un vocabulari il·lustrat de l'art urbà (en francès i en anglès) que recull definicions, de manera divulgativa, sobre aspectes de la ciutat.
Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPPEF)
Societat que té per objectiu la conservació, la gestió i la difusió del patrimoni natural o construït considerat d'interès general. El seu àmbit d'actuació va des del patrimoni prehistòric a l'arquitectura moderna, del paisatge rural als espais verds i de la muntanya al litoral.

HOLANDA

Het Utrechts Landschap
Fundació per a la conservació de la natura, creada el 1927, que treballa per mantenir grans zones verdes properes a les zones residencials i exposades a la urbanització i industrialització. Actualment posseeix 70 reserves naturals i té delegacions a cadascun dels 12 lands holandesos.
Landschapsbeheer Nederland
Associació per a la gestió del paisatge. Disposa d'una botiga de llibres sobre temàtica paisatgística. S'hi pot trobar informació, en holandès, sobre plans de desenvolupament del paisatge i altres estudis paisatgístics d'àmbit municipal.

IRLANDA

Irish Landscape Institute
Organització professional d'arquitectes paisatgistes d'Irlanda creada el 1992. Editen una revista que es pot consultar íntegrament al web en pdf.
Landscape Alliance Ireland
Associació formada per particulars, organismes no governamentals i representants d'organismes públics per conservar i millorar la qualitat dels paisatges urbans, suburbans i rurals irlandesos. En el web es poden trobar cites d'autors sobre diversos aspectes del paisatge irlandès.

ITÀLIA

Associazione Italiana per il Recupero Unitario delle Realtà Agricole e dei Luoghi (R.U.R.A.L.I.A.)
Associació italiana fundada l'any 1998 per un grup de professionals i estudiosos de diferents àmbits culturals. Vetlla per a la recuperació de l'arquitectura tradicional rural i del seu paisatge. Va elaborar un manifest per al coneixement, valorització i conservació del patrimoni rural i el paisatge.
Fondazione Benetton Studi Ricerche
Fundació creada el 1987 per a l'estudi i gestió del paisatge del Vèneto però també de la resta del món, especialment d'Europa i la Mediterrània. Organitza seminaris, cursos, viatges d'estudi i tallers sobre paisatge.
Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l'Astigiano
Associació formada per administracions, associacions i grups sensibles al paisatge de la zona d' Astigiano i de Monferrato. L'observatori treballa en la realització de la Carta del paesaggio del Monferrato e dell'Astigiano.
Osservatorio Regionale del Paesaggio de la Toscana
Instrument tècnic, científic i propositiu que intervé en suport de les polítiques regionals, en defensa del patrimoni territorial de la Regió de la Toscana.

REGNE UNIT

Landscape Institute
Organització professional d'arquitectes paisatgistes del Regne Unit que treballa conjuntament amb el govern per millorar la planificació, el disseny i la gestió del paisatge urbà i rural.
Royal Horticultural Society
Societat creada el 1804. Ha publicat guies dels quatre jardins que tenen en propietat. Al web hi ha informació dels seus jardins i consells de jardineria.
Thames Landscape Strategy
Associació subregional per a la valorització i preservació del tram del riu Tàmesi conegut com Arcadian Thames, entre Hampton i Kew, a l'oest de Londres.
The Belfast Hills Partnership (BHP)
Associació independent que té per objectiu millorar la manera com es gestionen els turons. Formada per consells locals, departaments governamentals, associacions ecologistes i empreses compromeses amb la cura dels turons de Belfast i la seva gent.
The Cockburn Association
Associació creada el 1875 amb la finalitat de salvaguardar el patrimoni arquitectònic i els espais verds d'Edinburgh. Treballen pel manteniment i la creació de nous espais verds urbans, la seva restauració dels espais i la millora de nous dissenys.
The Garden History Society
Reconeguda societat britànica que treballa per promoure l'estudi de la jardineria, el paisatgisme, l'horticultura, la conservació dels parcs i jardins històrics, així com la creació de nous espais d'aquestes característiques.
The National Trust
Entitat fundada l'any 1895 que adquireix terrenys per tal de preservar i protegir els seus valors naturals i culturals.
The Royal Parks
Informació sobre vuit jardins de Londres gestionats per la Royal Parks, agència del Departament de Cultura, Medi i Esport del govern britànic. La pàgina ofereix múltiples recursos i destaca l'apartat de publicacions, la descripció de cadascun dels parcs i el calendari d'activitats.

REPÚBLICA TXECA

Společnost Pro Zahradní A Krajinářskou Tvorbu, Občanské Sdružení
Societat creada l’any 1990 amb l’objectiu de coordinar esforços per tal de promoure la jardineria i el paisatge com una branca de l’arquitectura i establir una cooperació amb l’administració de l’estat per tal de millorar la qualitat dels espais verds públics.

SUÈCIA

Landskapsobservatorium Västra Götaland
Observatori del Paisatge de Västra Götaland.

SUÏSSA

Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage
Fundació creada l'any 1970 per Pro Natura, la Heimatschutz Svizzera (Lliga Suïssa pel Patrimoni Natural), l'Association Suisse pour Aménagement National (ASPAN) (Associació Suïssa pels Plans de Gestió Nacional), el Club Alpin Suisse (CAS) (Club Alpí Suís) i la Fédération Suisse du Tourisme Pédestre (FSTP) (Federació Suissa de Turisme Pedestre). Treballa per preservar i promoure els valors naturals i culturals del paisatge. Ha publicat Les paysages en terrasses du Piémont et de la Suisse.
Fons Landschaft Schweiz (FLS-FSP-FSC)
Fons suís pel paisatge creat pel parlament suís en ocasió del 700 aniversari de la Confederació, l'any 1991. El fons està destinat a la salvaguarda i a la gestió dels paisatges rurals tradicionals. Es pot accedir als darrers números del seu butlletí des del web (en PDF).
Pro Natura
Organització fundada l'any 1909 amb la finalitat de contribuir a la conservació dels espais naturals de Suïssa.

ARGENTINA

Instituto de Gestión de Ciudades (IGC)
Equip de professionals de la activitat privada i acadèmica dedicat al disseny, planificació i implementació de polítiques i projectes urbans. Entre els seus programes destaca l'anomenat Ciudad inclusiva, que promou el debat d'actors locals per tal d'afavorir la inclusió social i la sostenibilitat ambiental mitjançant les polítiques públiques urbanes.

CANADÀ

Paysages estriens. Comité du patrimoine paysager estrien
Organisme sense ànim de lucre creat el 2001 en el marc d'un fòrum d'agents econòmics, socials i institucionals, que treballa per protegir el patrimoni i el paisatge entesos com a clau per al desenvolupament econòmic, cultural i turístic. S'hi poden consultar estudis del paisatge de l’Estrie i de la zona de Le Granit.

COLÒMBIA

Fundación Cerros de Bogotá
Fundació que té com a principal objectiu proposar, recolzar i executar iniciatives per a la recuperació i restauració del peu dels turons orientals de Bogotà.

ESTATS UNITS

Scenic America
Associació dedicada a preservar i millorar el paisatge i el caràcter de les comunitats i els espais rurals d'Estats Units.
The Cultural Landscape Foundation
Fundació sense ànim de lucre que treballa per incrementar la conscienciació pública sobre la importància del llegat dels paisatges culturals, per tal de preservar el patrimoni per a futures generacions.

PALESTINA

Centre for Architectural Conservation (RIWAQ)
Associació sense ànim de lucre que des de l'any 1991 treballa per a la protecció del patrimoni cultural, arquitectònic i natural de Palestina.

XILE

Corporación Patrimonio y Paisaje
Organització sense ànim de lucre formada per un grup interdisciplinar de professionals, investigadors i docents universitaris amb l'objectiu de treballar d'una manera holística el paisatge i aconseguir que formi part de les polítiques públiques. Han creat tres observatoris ciutadans per a realitzar un inventari del patrimoni vegetal i urbanístic de Santiago, i també dels espais residuals per tal de facilitar la seva conversió en espais públics de qualitat.

INTERNACIONAL

CIVILSCAPE
Plataforma formada per organitzacions no governamentals d'arreu d'Europa amb l'objectiu d'aportar la visió de la societat civil en l'aplicació del Conveni europeu del paisatge. Va sorgir del Landscape Manifesto Group dels Països Baixos que treballa per promoure la cooperació internacional en temes de paisatge.
Europa Nostra
Federació europea per a la conservació del patrimoni i el paisatge cultural, fundada l'any 1963 per un grup d'organitzacions no governamentals, encapçalades per Italia Nostra. S'ubica a l'oficina del Consell d'Europa de París. Cada any organitzen el certamen European Heritage Awards i al web es poden trobar fotografies dels guardonats en anys anteriors. També s'hi troben diferents iniciatives en defensa del patrimoni cultural més amenaçat.
European Council for the Village and Small Town (ECOVAST)
Associació europea que, des de l’any 1984, treballa per millorar la qualitat de vida de les zones rurals d’Europa i preservar-ne el patrimoni.
European Network of Universities for the Implementation of the European Landscape Convention
Xarxa creada per un grup d'universitats d'arreu d'Europa per tal d'intercanviar experiències.
UNISCAPE
Xarxa universitària amb l'objectiu d'estimular la cooperació científica en temes de formació i recerca entre les institucions universitàries europees interessades en el Conveni europeu del paisatge. La xarxa, creada a iniciativa de la universitat IUAV de Venècia i la Universitat Mediterrània de Reggio de Calàbria, està formada per més de 30 universitats de diversos països europeus.
International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
Secció de la UNESCO dedicada al patrimoni històric i cultural. Recull informació sobre paisatges i elements declarats Patrimoni de la Humanitat.
IUCN - The World Conservation Union
La xarxa més gran del món per a la conservació de la natura. Treballa per conservar la integritat i la diversitat de la natura i assegurar que es faci un ús sostenible i equitatiu dels recursos naturals.
La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI)
Iniciativa d'àmbit llatinoamericà organitzada en xarxa i basada en la declaració homònima, adreçada a promoure el reconeixement, la protecció, la gestió i la planificació dels paisatges llatinoamericans mitjançant l'impuls de projectes i acords.
UNESCO – The MAB Program
Programa de la UNESCO que, des dels àmbits natural i social, promou la conservació i l''ús sostenible de la diversitat biològica al planeta. Promou la recerca i la implicació de científics i governs en la protecció de la biodiversitat. Ha creat la figura de Reserva de la Biosfera com a reconeixement internacional a un indret pels seus valors naturals.
 
 

© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net