Logo Observatori del Paisatge
Paisatg-e
67. Octubre-desembre 20
ButlletÝ trimestral de l'Observatori del Paisatge de Catalunya
 
L'OBSERVADOR
 
l'Observador
 

Cultivar la continu´tat del paisatge europeu

Tessa Matteini
Directora d'Uniscape

La xarxa d’universitats europees UNISCAPE es va fundar a Florència el 2008 amb el propòsit de promoure els objectius i els principis del Conveni europeu del paisatge (CEP) en l’ensenyament i la recerca a l’educació superior.

UNISCAPE aplega nombrosos centres de formació que ofereixen professionals i personal investigador especialitzats en la protecció, la gestió, la planificació i el disseny del paisatge i que treballen en diferents disciplines i d’acord amb diversos enfocaments. A més a més, fomenta la col·laboració a escala internacional entre diverses universitats i entre els diferents camps d’estudis orientats al paisatge.

Alguns dels reptes que UNISCAPE haurà d’assumir en els pròxims anys es van recollir en la Declaració de Rectors per a l’Educació Universitària del Paisatge a Europa, presentada a la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria el novembre del 2018 i ratificada el juny del 2019, a l’Assemblea General de la Corunya, després d’un procés de redacció que va durar un any i durant el qual es van fomentar intercanvis i propostes en el marc de la xarxa d’universitats.

La Declaració de Las Palmas pretén «vèncer les limitacions actuals d’una estructura acadèmica, que és rígida i compartimentada i es compon de disciplines desconnectades, per tal de donar suport a l’educació, a la recerca i a la formació transdisciplinària del paisatge, en consonància amb els principis del CEP», tot desenvolupant un «enfocament del paisatge que permeti repensar i adaptar el marc de les universitats establint sinergies entre les demandes socials i la planificació ambiental i espacial i els problemes en matèria de disseny».

Els rectors que s’adhereixen a la Declaració es comprometen a: «1) Integrar les qüestions del paisatge i la dimensió del paisatge en tots els camps i les disciplines de l’educació universitària. 2) Fomentar, a escala nacional, que totes les universitats s’impliquin en l’educació i la formació acadèmica en matèria de paisatge. 3) Col·laborar en la sensibilització, a escala nacional, sobre temes de paisatge en xarxes universitàries i consells de rectors».

Ara, quan es compleix un any de la Declaració de Las Palmas, la Conferència Internacional UNISCAPE 2020 es proposava identificar nous reptes i explorar perspectives innovadores per aplicar el CEP, vint anys després de la seva ratificació, posant l’accent en l’ensenyament i en la recerca.

La conferència, que s’ha dut a terme de manera virtual i presencial a Florència, els dies 16 i 17 d’octubre de 2020, duia per títol «Cultivant la continuïtat del paisatge europeu», i ha explorat i fomentat la idea de la continuïtat territorial del paisatge europeu mitjançant la preservació de les seves diversitats culturals/biològiques i temporals. El títol incloïa el terme cultivar en la seva dimensió semàntica més àmplia, de manera que comprèn tant un enfocament sostenible com una actitud proactiva a l’hora de protegir, gestionar i planificar el paisatge.

És fonamental, doncs, que s’adopti la perspectiva holística i estratègica generada per aquesta «actitud amb vista al futur», recomanada pel Conveni europeu del paisatge, en tots els processos de protecció, gestió i planificació aplicats als paisatges urbans i rurals, els components vius dels quals —tant si són vegetals com animals o humans— només poden ser atesos i considerats mitjançant projectes clarament orientats cap al futur i que cultivin el seu potencial multifacètic i imprevisible.

La conferència va posar en marxa un procés de treball compartit i interdisciplinari d’un any de durada en relació amb els nous reptes de protecció, gestió i ordenació dels paisatges europeus, que permetrà a UNISCAPE treballar en sinèrgia amb altres institucions, associacions i ONG, i que finalitzarà amb una nova cita el 20 d'octubre de 2021 a Florència.

 
  TANCAR  
 
 
ę 2014 Observatori del Paisatge
Hospici, 8 - 17800 OLOT
Tel: +34 972 27 35 64
www.catpaisatge.net
observatori@catpaisatge.net
facebook Twitter