Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

OCTUBRE-DESEMBRE 14

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 43

L'OBSERVADOR

Foto

L'aigua i el cinema

Montse Guiu
Directora de PICURT, mostra de cinema de muntanya del Pirineu

Per quart any consecutiu, el passat mes de juny es va celebrar una jornada de debat en el marc del festival PICURT o Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus. A la jornada de reflexió sobre les muntanyes, organitzada pel festival de cinema i per l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), hi participen grans acadèmics i especialistes. Noms com Eduardo Martinez de Pisón, Joan Nogué, Jordi Sagatal, Jaime Izquierdo, Pedro Arrojo, Joan Ganyet, Jorge Hernandez o Victor Viñuales han nodrit amb coneixement i arguments científics les diferents edicions de les jornades. Han contribuït, a fer créixer i donar més raó  als valors de la muntanya i als seus habitants. La jornada de debat d'enguany es va centrar en l'aigua com a recurs imprescindible per les estratègies de futur del Pirineu. 

A la jornada del passat estiu destaca la presència de Pedro Arrojo. Arrojo és un dels promotors de la Declaració europea per una nova cultura de l'aigua que considera la necessitat de deixar de veure els rius, els aqüífers i els llacs com a canals per on circula l'aigua i dels quals es pot extreure el recurs sempre que es necessiti. Cal veure'ls com a ecosistemes vius imprescindibles perquè l'entorn sigui sa. La Declaració sorgeix del debat de fins on arriben el poder decisori i la imposició de la funció publica en el tractament de les aigües com a recursos de productivitat i rendibilitat econòmica capitalistes, enfront del dret a la dignitat col·lectiva dels habitants d'un territori. Estem davant d'una transició de canvi de paradigma social i ètic, aplicat no sols a l'aigua sinó en un terme més genèric. Un "no" a la utilització productivista, economicista i devastadora dels recursos naturals i un "sí" cap a una nova ètica de sostenibilitat i de justícia socio-ambiental; en la qual l'home torna a mirar i a retrobar-se amb l'entorn que li ha donat sentit al llarg de la seva existència. Aquí les excel·lències són la riquesa de la biodiversitat, els seus boscos, les seves aigües i els seus pobladors. La jornada va posar de manifest que una altra cultura i un altre ordre és possible. Que el coneixement que expressen els acadèmics juntament amb la força i decisió de la població civil afavoreixen aquests canvis.

El Festival PICURT o Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus és una mostra de llargmetratges, migmetratges, telefilms i curts de muntanya de diferents països del món, organitzada per l'Associació CEP (Cultura i Entorn del  Pirineu) a Artedó i la Seu d'Urgell. Neix l'any 2006 arran d'una proposta d'un grup de persones sensibles amb la muntanya. L'objectiu és que la mostra de cinema esdevingui un espai d'expressió per a la població de muntanya que es vol reconciliar amb l'entorn i posar en valor la seva cultura mil·lenària. És un projecte que pretén reforçar la identitat de la població que viu en territoris de muntanya.

La mostra presenta durant cinc dies una seixantena de pel·lícules sobre com viu i se sent la població a les muntanyes del món. A més de les projeccions cinematogràfiques, hi ha manifestacions culturals de caire literari, musical, artístic i gastronòmic, així com les ja descrites jornades de debat. Etnografia, antropologia, sociologia, esport, ficció, debat, gastronomia, música, arts plàstiques, interpretació, literatura... totes aquestes temàtiques al voltant de la muntanya es donen cita a la Seu d' Urgell i a Artedó durant la mostra, que recull la pulsió creativa dels seus pobladors.

Des de l'associació Cultura i Entorn del Pirineu, com a associació dedicada a preservar i cuidar la cultura de la muntanya, el seu entorn i els seus habitants, ens sentim plenament satisfets de poder organitzar les jornades de reflexió que complementem amb material fílmic dins el marc de l'edició de PICURT.

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net