Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

JULIOL-AGOST 07

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 6

L'OBSERVADOR

Foto

La ratificació del Conveni europeu del paisatge: una oportunitat

Margarita Ortega
Vocal assessor, Gabinet Tècnic de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat, Ministeri de Medi Ambient

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals del Conveni europeu del paisatge, del Consell d'Europa, per tal de ratificar-lo. Amb aquest pas comença la tramitació per a l'adhesió definitiva d'Espanya a un conveni amb rang de tractat internacional i referit exclusivament al paisatge. Els compromisos que comporta suposen una veritable oportunitat per a l'aplicació de polítiques actives en matèria de paisatge, de transcendència singular en el nostre país per la riquesa i diversitat dels seus paisatges, però també pel concepte innovador i el paper que ha de cobrir el paisatge a l'hora d'encarar un desenvolupament que respongui als potencials i a la identitat dels nostres territoris.

Una aspiració llargament demandada

El Conveni, adoptat a Florència el 2000, va entrar en vigor el 2004 un cop ratificat per almenys deu països. En l'actualitat ja són més de vint-i-sis els estats del Consell d'Europa que l'han ratificat, incloent els nostres veïns més immediats. Des de la seva firma, l'any 2000, la ratificació per Espanya havia estat condicionada, fins ara, per una reserva diplomàtica. No obstant això, havia estat àmpliament demandada, sobretot per les comunitats autònomes desitjoses de comptar amb el suport internacional per la posada en pràctica dels seus continguts. És el cas de Catalunya: el seu Parlament ja es va adherir al Conveni el desembre de 2000. O l'elaboració de les lleis específiques (València, 2004; Catalunya, 2005, i actualment Balears i Galícia). El mateix Congrés dels Diputats va adoptar per unanimitat, el 2005, una proposició no de llei sol·licitant al govern la ratificació.

És per això que cal esperar que aquest tràmit parlamentari sigui ràpid i el Ministerio de Asuntos Exteriores pugui presentar l'instrument de ratificació davant el Consell d'Europa aquesta tardor. A partir d'aquest moment seran ferms els compromisos que el Conveni confia als estats i que, en el nostre cas, pel sistema de distribució de competències, compartirà l'administració general amb les autoritats regionals i locals. El Ministerio de Medio Ambiente i el de Cultura han participat activament, junt amb les comunitats autònomes, a arribar a aquesta ratificació.

Uns compromisos a complir i compartir

La ratificació implica assumir la responsabilitat, per part de les administracions públiques, de la consideració i atenció al paisatge pel seu interès social, ambiental, cultural i econòmic, en el nostre territori però també com a part del continent europeu. I des d'una concepció innovadora del terme que pot resumir-se en el fet que tot territori és paisatge: els bells, però també els degradats; els naturals i els culturals, és a dir, els transformats per l'ésser humà; i tant els rurals com els urbans.

El Conveni defineix amb claredat els diferents compromisos: des del reconeixement jurídic del paisatge com a element fonamental de l'entorn humà, a la formulació de polítiques pròpies, sense oblidar la seva consideració en totes aquelles altres polítiques que poden afectar-lo. Però n'inclou també d'altres, tal vegada més innovadors, com la participació de la població en la identificació i valoració dels seus paisatges, l'ensenyament i la formació d'especialistes, o la declaració de paisatges transfronterers.

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net