Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

ABRIL-JUNY 14

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 41

L'OBSERVADOR

Foto

L'Observatori del Paisatge d'Escània

Ingrid Sarlöv Herlin
professora de la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles d'Alnarp

Escània, a la zona més meridional de Suècia, és una de les regions del país amb més densitat de població i amb un creixement més remarcable. Es caracteritza per tenir sòls agrícoles molt productius al sud, àrees forestals al nord, platges de sorra, pintorescos pobles costaners i un paisatge suament ondulat o pla, ric en patrimoni cultural i atractiu per al turisme d'estiu. La pressió entre l'expansió urbana i els usos agrícoles és notable a prop de les ciutats principals, a l'oest, a causa d'una demanda més alta d'habitatges, de les carreteres i del desenvolupament empresarial. La regió, que inicialment formava part del regne danès, va passar a estar integrada a Suècia fa prop de 350 anys, després d'un període de guerra entre aquest país i Dinamarca. Avui en dia, la connexió amb la cultura danesa encara es percep en l'arquitectura més antiga de la regió, en el dialecte local i en la toponímia. Durant els últims anys, el pont que es va construir el 2000 entre Suècia i Dinamarca ha estat clau per tornar a estrènyer els vincles entre tots dos països, amb molts ciutadans que el travessen diàriament per anar a la feina.

L'Observatori del Paisatge d'Escània (http://www.landskapsobservatorium.se/) es va crear el 2011 a partir d'una iniciativa conjunta de diversos organismes: el Consell Administratiu del Comtat, el Consell Regional d'Escània, l'Associació d'Autoritats Locals d'Escània, la Unió de Pagesos Suecs, la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles i el municipi de Kävlinge. Actualment, l'Observatori està organitzat com un fòrum amb base a Internet, i es dedica a observar el paisatge i a analitzar-lo, amb el suport d'un grup editorial. L'objectiu principal és promoure el paisatge com a via per al desenvolupament sostenible i conscienciar la població sobre el paisatge i les seves dinàmiques. Altres objectius, com s'especifica al web de l'Observatori, passen per propiciar el diàleg entre els diferents agents del paisatge, enfortir la presència del paisatge en la planificació, contribuir a canviar la concepció del paisatge des de la idea d'una vista estàtica a la d'un procés o sistema dinàmic i desenvolupar el debat i la interacció entre els interessos urbans i rurals.

El web de l'Observatori és l'instrument on s'aplega i difon coneixement en forma de textos sobre el paisatge a fi de posar en relleu la seva situació actual. S'hi publiquen articles sobre projectes, investigacions en curs, anàlisis i estadístiques des del punt de vista del paisatge. La iniciativa va molt lligada a la implementació del Conveni europeu del paisatge, que a Suècia es va ratificar i va entrar en vigor el 2011.

El Departament de Planificació, Gestió i Arquitectura del Paisatge de la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles, a Alnarp, ha començat a col·laborar recentment amb l'Observatori del Paisatge d'Escània mitjançant un estudi independent que investiga les perspectives de desenvolupament de l'Observatori. La Universitat desenvolupa tasques de control i avaluació ambiental que cobreixen diferents aspectes, entre els quals destaquen l'observació i l'avaluació del paisatge rural i urbà. Però tenint en compte que el paisatge, d'acord amb el Conveni europeu del paisatge, és "una part del territori tal com la percep la població", l'entitat es pregunta com es podria implicar més la població en l'observació del paisatge, a fi de complir amb els objectius del Conveni.

De la mateixa manera com actualment a Suècia hi ha diverses pàgines web en què el públic pot introduir informació sobre, per exemple, troballes relacionades amb espècies de flora i fauna, en l'estudi esmentat s'està valorant la possibilitat de crear un portal per a reunir informació quantitativa i qualitativa sobre el paisatge. Un web sobre paisatge podria servir per a obtenir dades de referència de cara a comparar tant paisatges històrics com l'evolució futura del paisatge. Això permetria identificar les dinàmiques que s'hi donen i orientar sobre com gestionar-les en diferents àmbits. De la mateixa manera, a partir d'aquest portal es podrien elaborar uns objectius de qualitat paisatgística, o avançar en el desenvolupament de l'avaluació del caràcter del paisatge que el Consell Administratiu del Comtat va dur a terme el 2007.

Així, l'estudi que està desenvolupant la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles està valorant com es podria organitzar un portal web a l'entorn del paisatge a fi d'aplegar i proporcionar informació sobre el paisatge, la planificació, i els seus usos i la percepció per part de la població, relacionant-ho en el marc d'un observatori del paisatge d'àmbit més ampli. En aquest sentit, són fonamentals els exemples europeus, entre els quals l'Observatori del Paisatge de Catalunya destaca per ser el més exhaustiu i desenvolupat dels observatoris que existeixen a Europa actualment.

Ingrid Sarlöv Herlin, professora de Planificació del Paisatge del Departament de Planificació, Gestió i Arquitectura del Paisatge de la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles d'Alnarp

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net