Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAIG-JUNY 07

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 5

L'OBSERVADOR

Foto

La participació no és una cirereta

Joaquim Brugué
Director General de Participació Ciutadana Generalitat de Catalunya

La participació ciutadana està de moda, però no és només una moda. És una exigència que ens imposa una societat cada cop més complexa i més sofisticada. Avui, assumptes com la integració dels immigrants, el canvi climàtic o el desenvolupament econòmic, per citar només tres exemples, han deixat de ser temes estrictament sectorials per convertir-se en realitats polièdriques. No hi ha professionals en integració, en canvi climàtic o en desenvolupament capaços de dir-nos, tecnocràticament, què cal fer. Hem de reconèixer, en canvi, que estem davant d'assumptes que reclamen la participació de professionals i d'actors socials molts diversos.

Els reptes d'aquesta societat més complexa, per tant, desborden els despatxos que fins ara servien per fer-los manejables i s'escampen cap a uns altres àmbits, exigint punts de vista diversos. Aquesta és la idea de la societat líquida a què es refereix el sociòleg polonès Zigmunt Bauman. La realitat se'ns escapa entre els dits, cada cop és més polièdrica i, consegüentment, exigeix també respostes diferents. I és aquí on apareix la participació, entesa com la suma de mirades sobre una mateixa realitat. Una suma de mirades que, a través del diàleg, permet treure els problemes dels despatxos tancats i portar-los al carrer, per ser abordats entre tots.

Aquesta necessitat de participació -entesa com a diàleg i equilibri entre mirades diverses- és especialment visible en el cas de les polítiques territorials, sens dubte per la seva creixent complexitat i sofisticació. Podem il·lustrar-ho amb un exemple senzill: fins no fa massa, fer una carretera podia ser un problema només d'enginyeria, mentre que avui és també un problema d'equilibri territorial, de progrés econòmic, de qualitat de vida dels veïns i de respecte mediambiental. Allò que abans es podia resoldre des d'una única perspectiva, avui ens reclama el diàleg entre perspectives diverses. Això és, tornem a insistir-hi, participació; i d'aquí que sigui una necessitat ineludible.

Una política del paisatge és també un cas especialment clar de complexitat i sofisticació. És evident que el paisatge no és el mateix segons qui estigui mirant o des d'on ho estigui fent. No existeix aquell expert que ens pugui definir què és un paisatge, quina és la seva qualitat i què cal fer per mantenir-la o millorar-la. El paisatge és quelcom que construïm i apreciem des de diferents òptiques, usant valors diversos i aplicant criteris que no tenen perquè ser coincidents. No es pot, doncs, dissenyar una política del paisatge sense incorporar-hi la participació.

El treball que s'està realitzant amb l'elaboració dels catàlegs de paisatge ha encarat aquest repte. Estem davant d'una nova política i, com a tal, reclama no només nous continguts, sinó també noves formes. Els catàlegs són una política innovadora i creativa que incorpora el diàleg des de la pròpia identificació participativa de les unitats de paisatge, fins a la definició conjunta dels seus atributs, les seves qualitats, els seus valors o les seves probabilitats de conservació o transformació. La participació no és, doncs, una cirereta que decora els catàlegs, sinó una part essencial dels mateixos. La participació és imprescindible per definir tant la pròpia realitat sobre la qual es vol actuar com per fixar-ne les estratègies d'intervenció. El treball que s'està fent en aquest terreny ens demostrarà que hem entrat al segle XXI, un segle que haurem de fer noves coses (per exemple, polítiques del paisatge) i que haurem de fer-les de manera diferent (per exemple, amb participació).

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net