Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

ABRIL-JUNY 13

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 37

L'OBSERVADOR

Foto

L'Estratègia nacional del paisatge d'Andorra

Francesc Camp
Ministre de Turisme i Medi Ambient d'Andorra

Durant la Setena Conferència del Consell d'Europa sobre el Conveni Europeu del Paisatge que va tenir lloc a Estrasburg a finals d'aquest mes de març, vaig tenir l'honor de presentar, en nom del Govern i en el marc de la presidència d'Andorra al Consell d'Europa, l'Estratègia nacional del paisatge d'Andorra. Actualment no es poden entendre les polítiques sobre el medi ambient sense integrar-hi el paisatge, tant pel que fa a la seva conservació i la seva gestió com el seu condicionament. Aquesta integració no tan sols és important per donar valor al territori, a la nostra cultura i al nostre patrimoni, sinó que contribueix al fet que les persones tinguin una millor percepció del seu entorn natural i de la manera d'interactuar-hi. L'Estratègia nacional del paisatge d'Andorra, aprovada pel Govern el 2011, demostra clarament la nostra preocupació pel valor dels paisatges que ens envolten. L'objectiu de l'Estratègia és la preservació dels paisatges naturals d'alta muntanya, la consolidació dels paisatges rurals i la millora dels paisatges urbans. Durant el 2012 es van aprovar les 21 accions prioritàries que es preveuen fer durant els propers anys per desenvolupar l'Estratègia. Aquestes accions es van elaborar durant el Fòrum de l'Estratègia Nacional del Paisatge que el Govern va organitzar al desembre del 2010 i en el qual van participar durant tres dies persones de diferents àmbits del país per tal de consensuar-ne els set objectius de qualitat per als paisatges d'Andorra i el conjunt de les accions necessàries per a assolir-los. En les accions previstes, hi ha un conjunt d'accions transversals, com per exemple les que fan referència a l'embelliment del país i al tractament dels punts més problemàtics del paisatge. Són els anomenats punts negres, que s'inventarien i que es tracten amb la col·laboració de les administracions locals. Aquests punts negres es detecten en campanyes sobre el terreny promogudes per l'Administració i també mitjançant un sistema de fotodenúncia que funciona des del web del Departament de Medi Ambient. També hi ha accions transversals que es duen a terme amb la col·laboració dels altres departaments del Govern, com les que han de permetre potenciar el rol de l'agricultura per mantenir atractiu el paisatge rural o les que fan referència a la millor integració de les carreteres o altres grans infraestructures en el paisatge com les estacions d'esquí. Finalment es treballen també les accions relatives a la sensibilització de la població en general i dels escolars en particular sobre el valor dels paisatges i les seves transformacions. L'Estratègia insisteix en la necessitat de preservar i gestionar el paisatge tant per millorar la qualitat de vida de la població del país com per promoure'l com a actiu per al turisme. El conjunt d'aquestes accions són un pas més en l'execució de les obligacions estipulades en el Conveni europeu del paisatge, que va entrar en vigor per a Andorra l'1 de juliol del 2012.

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net