Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

JULIOL-SETEMBRE 11

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 30

L'OBSERVADOR

Foto

Custòdia del paisatge: reflexions en temps de crisi

Jordi Pietx
Xarxa de Custòdia del Territori

La custòdia del territori es pot definir com a filosofia, estratègia o conjunt de tècniques, sempre en el context de les persones que tenen cura de la terra. En totes les seves accepcions, la custòdia esdevé un concepte potent perquè la societat civil i el món local prenguin un paper actiu en la conservació i gestió directa del paisatge, i els seus valors naturals i culturals a través de diferents formes d'acord i d'entesa amb els propietaris i gestors (pagesos, pastors, silvicultors...) d'aquests paisatges i valors. En Xavier Basora i qui signa aquest text en parlem en una de les publicacions de l'Observatori del Paisatge a la qual adreço el lector que en vulgui saber més (1).

És potent perquè genera oportunitats d'acció per a les persones que creuen en el paisatge i volen actuar per ell i pels seus valors, com propietaris, pagesos i gestors de finques rurals, periubanes, o fins i tot en espais urbans, amb el concepte de la custòdia urbana. Quan les entitats ciutadanes i el món local coneixen la custòdia poden (re)connectar i prendre un rol molt més actiu i independent per al paisatge i els seus valors naturals i culturals. Passen de figurants a actors principals d'uns acords que poden decidir l'escena del paisatge. Per això a Catalunya hi ha més de 60 entitats de custòdia del territori i més de 400 acords amb propietaris d'arreu del país, i arreu de l'Estat espanyol sumen un total de 130 d'entitats i 1.300 d'acords. La projecció europea de la custòdia del territori comença a fer passos ferms i aquest setembre veurà com s'inicia el primer projecte LIFE+ de difusió i promoció de la custòdia a Europa, entre la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), el Conservatori d'Espais Naturals del Llenguadoc-Rosselló, Eurosite, i Legambiente-Lombardia.

Però no podem obviar que aquest moment interessant de la custòdia del territori ara es troba davant d'una crisi que afecta profundament la vida del planeta, les persones, el conjunt dels éssers vius i dels medis i paisatges on viuen, dels més naturals fins als més artificials i més modelats per la mà humana. Ara més que mai el Paisatge, en majúscules, ha de ser un valor per enfortir-nos i sortir reforçats de la crisi, però sobretot revaloritzats. L'eficiència, la bona gestió i l'esperit empresarial, especialment social i rural, són imprescindibles, així com que la propietat, la pagesia, la societat civil i el món local tinguin un paper clau per la seva proximitat als paisatges reals, als seus serveis i processos. Junts poden actuar com a "comunitat del paisatge", i la custòdia n'és una mostra ben clara. Cal que les administracions a Europa, als estats i regions treballin en clau de multifuncionalitat del paisatge i sumin de manera decidida i innovadora el conjunt de polítiques, departaments i agències de paisatge, planejament, agricultura, espais protegits, biodiversitat i boscos, tot cercant també les complicitats necessàries amb els reptes socials i d'ocupació que valoritzin el paisatge cap a la nova societat de l'economia i la infraestructura verda, dels serveis dels ecosistemes, de paisatges de qualitat i proximitat, viables, amb una contribució clara a l'economia del futur.

Jordi Pietx Xarxa de Custòdia del Territori www.custodiaterritori.org

(1)Pietx, Jordi; Basora, Xavier (2009). "La custòdia del territori: un nou instrument de concertació basat en la implicació ciutadana per a conservar el paisatge", en Ordenació i gestió del paisatge a Europa. Barcelona-Olot: Observatorio del Paisaje de Cataluña, p. 297-325.

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net