Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAR��-ABRIL 11

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 28

L'OBSERVADOR

Foto

Col·loqui internacional Paisatges de la Vida Quotidiana

Yves Luginbühl
Agrònom i geògraf, director d'investigació del Centre Nacional d'Investigació Científica de França

On viu la majoria de la població? No viu en paisatges reconeguts per les lleis que han consagrat els llocs més bells del món, com els que la UNESCO reconeix des del punt de vista patrimonial. La majoria de la humanitat viu en paisatges que han estat transformats per les activitats socials, la indústria, l'habitatge, els serveis i l'agricultura moderna i productivista. Tot i que les polítiques s'han preocupat per prendre mesures per preservar els llocs considerats més interessants, no han fet massa per aquests paisatges quotidians, els paisatges periurbans, on les infraestructures envolten els edificis industrials i els pavellons dels suburbis o els edificis dels habitatges socials; tampoc s'han preocupat pels paisatges abandonats per l'agricultura, que s'han substituït pels equipaments turístics que transformen els passeigs marítims o els vessants de les muntanyes.

El col·loqui organitzat pel Ministeri francès d'Ecologia, Desenvolupament Sostenible, Transports i Habitatge i l'Institut francès per a la Investigació en Ciències i Tecnologies Ambientals (CEMAGREF) -amb la col·laboració de l'Observatori del Paisatge de Catalunya- , se celebrarà a Perpinyà i Girona del 16 al 18 de març i té com a finalitat reconsiderar aquests paisatges quotidians per a milions de ciutadans des de la perspectiva dels projectes de millora dels quals han pogut ser objecte, tenint en compte tant els valors que els hi atribueixen els actors i les poblacions interessades com els esforços realitzats per uns i altres per revaloritzar-los.

El col·loqui, que reunirà més de 100 comunicants d'arreu del món (des d'Argentina i la Xina, i de quasi tots els països d'Europa) té la intenció d'aportar nous coneixements sobre els projectes d'ordenació paisatgística i el paper dels actors, les poblacions i els experts en aquests projectes; sobre la participació de les poblacions en el procés de decisió política; sobre la dimensió ecològica dels projectes paisatgístics; sobre els mètodes d'avaluació de l'actuació política i sobre la relació entre paisatge i desenvolupament sostenible.

Les comunicacions, seleccionades per un comitè científic internacional, se centren alhora en accions paisatgístiques concretes i en reflexions teòriques sobre l'aportació del paisatge en temes de desenvolupament sostenible. Així, es presentaran els treballs d'instal·lació de parcs eòlics en diversos països d'Europa i d'Amèrica del nord, i també projectes urbans o periurbans de paisatge on la població que hi resideix pot participar en l'elaboració dels projectes. El col·loqui s'organitza en tallers temàtics i sessions on el debat col·lectiu permetrà intercanviar experiències actuals d'ordenació paisatgística.

Yves Luginbühl Agrònom i geògraf, director d'investigació del Centre Nacional d'Investigació Científica de França

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net