Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

JULIOL-AGOST 10

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 24

L'OBSERVADOR

Foto

Paisatges sonors

Josep Cerdà i Ferrer
Catedràtic d'Escultura de la Universitat de Barcelona (UB) i coordinador del grup PaisatgesonorUB del Laboratori d'Art Sonor de la facultat de Belles Arts de la UB

El paisatge sona. La nostra oïda ens proporciona permanentment informació i el so influeix en la nostra percepció de la realitat. Tot el que ens envolta emet constantment missatges sonors que anem acumulant i configuren la memòria sonora.

Quan escoltem, fem un procés cognitiu complex, que està format pel que estem escoltant i pel que recordem d'aquest so amb diferents nivells de significat. La percepció sonora és una construcció dinàmica amb records, associacions i significats sonors diversos. És per aquest motiu que els paisatges sonors són l'expressió sonora d'uns llocs determinats en un moment determinat. L'enregistrament del so d'un indret, com a descripció sonora d'un paisatge, és un document que ajuda a recollir, analitzar i preservar els aspectes diferencials d'aquell paisatge.

El so és efímer i irrepetible. Els sons d'un paisatge, sigui natural, rural, urbà o periurbà, el defineixen i varien al llarg del temps; els sons industrials i dels oficis, els esdeveniments sonors i les festes, la parla i la tradició oral configuren la identitat sonora d'un lloc i formen part del patrimoni cultural immaterial tal com ho recull la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de la Unesco. És per aquest motiu que des de fa uns anys han sorgit grups que preserven i cataloguen aquest material sonor. Cada grup té la seva especificitat, i el paisatge sonor es veurà recollit des de diferents punts de vista: artístic, biològic, geogràfic, antropològic, etc. En la majoria dels projectes el material sonor es vincula a mapes de situació, amb fitxes que inclouen la descripció del so, la seva situació geogràfica exacta, així com el dia, l'hora i les circumstàncies ambientals en què ha estat enregistrat.

Els estudis dels ambients sonors van ser iniciats pel professor R. Murray Schafer de la Universitat Simon Fraser de Canadà, que va ser el primer a definir, el 1974, el concepte de soundscape o paisatge sonor. Posteriorment va desenvolupar el World Soundscape Project que, juntament amb el World Forum for Acoustic Ecology Project, van estudiar el so com l'expressió d'un paisatge, d'una societat i del medi ambient, definint el paisatge sonor com la totalitat de sons que es troben en un àrea definida.

A l'Estat espanyol, en els darrers anys s'han reprès els estudis de paisatges sonors, amb uns precursors clars: el grup Escoitar, de Galícia. A Catalunya s'han desenvolupat diversos projectes individuals d'interès, com ara els d'Antoni Muntadas, Josep Manuel Berenguer o Ricard Canals. Les universitats, d'altra banda, han encapçalat projectes col·lectius: Sons de Barcelona, del Grup de Recerca en Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra, o el Grup PaisatgesonorUB, del Laboratori d'Art Sonor de la Universitat de Barcelona, depenent del Grup de Recerca BR::AC / AGAUR (Barcelona, Recerca, Art i Creació). Finalment, altres grups de referència en l'àmbit català són el Grup d'Antropologia Sonora de l'Institut Català d'Antropologia, que desenvolupa el projecte Ciudad Sonora, o altres artistes i col·lectius com Pau Faus i Sitesize, format per Joan Vila Puig i Elvira Pujol.

La major part d'aquests grups van poder descriure els seus projectes en la jornada Paisatges Sonors de Catalunya, organitzada el desembre de 2008 per l'Observatori del Paisatge de Catalunya i el Centre d'Innovació de la Universitat de Barcelona al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La trobada va servir per a intercanviar experiències i propostes metodològiques, marcant possibles camps de futur. Arran de l'èxit de la jornada l'Observatori del Paisatge va decidir elaborar un dossier digital sobre paisatges sonors que engloba els principals webs sobre aquesta temàtica de Catalunya, l'Estat espanyol i la resta del món.

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net