Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAIG-JUNY 10

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 23

L'OBSERVADOR

Foto

Paisatge per la participació

Sitesize
Plataforma de projectes col·laboratius a l'entorn de la metròpoli contemporània formada per Elvira Pujol i Joan Vila Puig

La publicació del llibre Paisatge i participació ciutadana per part de l'Observatori del Paisatge és una oportunitat per a celebrar aquesta nova aportació a un tema tan necessitat de reflexions que l'actualitzin i sobretot de pràctiques que en marquin una direcció d'avenç positiu. És evident que la participació s'enfronta a la gestió d'una doble complexitat: d'una banda, la que ha d'assumir l'explosió de variables que comporta una simple anàlisi del paisatge com escenari de la vida social, i, d'altra banda, la intricada xarxa d'agents administratius que constitueixen l'estat de dret i la democràcia representativa. Assumir aquesta complexitat entenem que no s'ha de fer limitant i simplificant els àmbits d'actuació participats, sinó més aviat focalitzant l'objecte de la participació, de la cerca d'un resultat final, en la constitució d'un procés que reforci una diagnosi pública compartida. Això suposa desplaçar la participació ciutadana de qüestions cosmètiques i funcionals a atorgar-li la responsabilitat sobre les avaluacions econòmiques, els impactes ecològics, les hipoteques energètiques del futur i, en definitiva, els models de desenvolupament en les seves escales d'aplicació.

Potser ens trobem mancats de convocatòries institucionals a la participació, però no d'escenaris i iniciatives de reflexió i participació reals. Cada vegada més un número important d'iniciatives i dinàmiques autònomes estan exercint de manera lliure la construcció i protecció del que és comú; són exercicis de participació que no només atorguen a les persones oportunitats de col·laborar en les decisions sobre els assumptes públics, sinó que es constitueixen com a pràctiques pedagògiques generadores d'experiències i d'espais d'autonomia i relació. I és des d'aquests espais autònoms que considerem imprescindible consolidar una enquesta permanent, entesa com aquell conjunt d'accions participades que alimenten el coneixement constant i l'avaluació compromesa. Només des d'aquestes dinàmiques es pot activar una consulta col·lectiva amb voluntat legislativa i considerar la seva aplicació com un retorn negociat a la societat.

Com no pot ser d'altra manera, l'anomenada participació ciutadana serà superada per la participació real. No sense els conflictes que emergeixen en totes les dinàmiques de reconeixement social, en parli o no en parli la televisió. Seria doncs desitjable per a la bona salut democràtica el reconeixement de les pràctiques instituents, les provinents de les comunitats, les veritables productores de subjectes actius i transformadors en la construcció de nous espais comuns.

Sitesize Plataforma de projectes col·laboratius a l'entorn de la metròpoli contemporània formada per Elvira Pujol i Joan Vila Puig

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net