Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MARç-ABRIL 10

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 22

L'OBSERVADOR

Foto

Cinc anys!

Joan Nogué
Director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

En efecte, ja han passat cinc anys des de la creació de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. La constitució formal i legal del consorci s'havia produït uns mesos abans, però la posada en marxa real, operativa, d'aquest ens no va tenir lloc fins a l'1 de març de 2005. Aquell dia s'obria a Olot, al nord-est de Catalunya, a uns 150 km de Barcelona, la seu tècnica de l'Observatori, a l'històric edifici de l'Hospici, un dels més emblemàtics de la ciutat. L'Observatori deixava de ser un projecte per esdevenir una realitat. Quatre mesos més tard, el juny de 2005, el Parlament de Catalunya aprovava, sense cap vot en contra, la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, que, en el seu capítol III, reconeixia l'Observatori com a "l'entitat de suport i col·laboració amb l'Administració de la Generalitat en totes les qüestions relacionades amb l'elaboració, l'aplicació i la gestió de les polítiques de paisatge". Aquesta iniciativa, els orígens més llunyans de la qual procedien de la societat civil, passava ara a adquirir, amb l'aprovació de la Llei, un reconeixement oficial al més alt nivell. El fet que, tant pel que fa a l'origen de la institució com a la seva plasmació organitzativa i funcional posterior, s'hagin complementat tan bé aquestes dues dimensions social i institucional és clau per entendre'n la vitalitat i idiosincràsia.

Cinc anys són molts o pocs, depèn de com es miri. Personalment, em semblen pocs, potser perquè la frenètica activitat que hem portat a terme des d'aquell 1 de març ha fet que els dies, els mesos i els anys se succeïssin a una velocitat esfereïdora. S'ha treballat de valent: en dono fe. I amb recursos humans i materials certament limitats. No em toca a mi de valorar-ne els resultats: simplement constato que, sense un equip humà tan extraordinari com el que hem tingut, no s'explica la ingent feina feta en només cinc anys, cosa que el lector d'aquest butlletí pot comprovar navegant pel nostre web. Res hagués estat possible, però, sense el suport incondicional que sempre hem rebut del Consell Rector que ens regeix i del Consell Assessor que ens aconsella. Representants de les universitats públiques catalanes, de l'Administració autonòmica i local, dels col·legis professionals, d'institucions i associacions científiques, de fundacions i entitats econòmiques, dels agents socials, d'entitats educatives i culturals, han participat activament en el projecte de l'Observatori i sempre amb esperit constructiu, sumant i mai restant i, sobretot, atorgant-nos, any rere any, la seva confiança. Sempre els estaré agraït per aquest càlid suport, que ha permès aplicar el pla de treball aprovat anualment amb plena llibertat. Com a director de l'Observatori, vull adreçar des d'aquesta tribuna un agraïment molt sentit a les institucions del Consell Rector que conformen la Comissió Executiva, i, molt especialment, a la Generalitat de Catalunya. Elles han aportat els recursos econòmics imprescindibles per a materialitzar aquest somni.

Em satisfà de manera especial que aquest aniversari coincideixi, amb pocs mesos de diferència, amb els cinc anys de la Llei catalana i amb els deu de l'aprovació, a Florència, del Conveni europeu del paisatge, el nostre principal referent. Tenim moltes coses per celebrar, aquí i a Europa, i la més important és que hem aconseguit, entre tots, que el paisatge sigui un tema d'interès cada vegada més ampli, que transcendeixi clarament els àmbits especialitzats en els quals fins fa poc s'havia reclòs, i que s'hagi convertit ja en una peça fonamental de les polítiques d'ordenació territorial i, també, de polítiques més sectorials de caràcter social, cultural i econòmic. Ens queda encara molta feina per fer, però hem començat a caminar en la bona direcció.

Joan Nogué Director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net