Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

SETEMBRE-OCTUBRE 06

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 1

L'OBSERVADOR

Foto

Cap a una xarxa de regions europees per implementar polítiques de paisatge

Riccardo Priore
Funcionari del Consell d'Europa. Responsable dels treballs de redacció del Conveni europeu del paisatge en el Congrés de Poders Locals i Regionals (1994 - 2000)

El Conveni europeu del paisatge, reconeixent el principi de subsidiarietat i el de l'autonomia local, insta els estats signataris a implicar les administracions locals i regionals en la definició i posada en marxa de polítiques de paisatge, la identificació i qualificació dels paisatges i també en la definició d'objectius de qualitat paisatgística.

L'entrada en vigor d'aquestes mesures en els estats signataris del Conveni ha provocat que un nombre creixent d'ens locals i regionals hagin reforçat el seu compromís institucional en matèria de paisatge, realitzant, en la major part dels casos, una adaptació progressiva però substancial des d'un punt de vista tècnic, administratiu i normatiu.

Conscient de la importància d'aquest compromís per part dels ens locals, el Congrés de Poders Locals i Regionals -institució del Consell d'Europa promotora del Conveni des del seu origen- ha encoratjat formalment les autoritats locals i regionals de tot el continent a crear un organisme de cooperació capaç de millorar l'aplicació del Conveni a aquestes escales1.

En resposta a aquesta recomanació, el 30 de maig de 2006, i per iniciativa de la regió de Campània (Itàlia), vint ens locals i regionals europeus van constituir, a la seu legal del Consell d'Europa, a Estrasburg, la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni europeu del paisatge (RECEP)2 , entre les quals hi ha Catalunya.

La RECEP és una organització internacional no governamental constituïda per ens públics locals i regionals. El seu objectiu és afavorir el coneixement i l'aplicació del Conveni europeu del paisatge a aquestes escales de decisió. Participa com a tal als comitès d'experts del Consell d'Europa encarregats de controlar la implementació del Conveni a nivell intergovernamental.

La RECEP fomenta l'intercanvi d'experiències i coneixements entre els seus membres en matèria de paisatge. En aquest sentit, les autoritats membres cooperen sota el paraigua d'una estructura internacional, tot establint contactes amb organismes no governamentals, universitats i centres de recerca. Els membres, a més, compten amb l'assessorament de la RECEP en l'aplicació dels compromisos presos per les administracions estatals, institucions europees i les organitzacions internacionals competents en matèria de paisatge.

Coincidint amb la constitució de la RECEP, els membres fundadors van elegir la Sra. Gabriella Cundari, consellera d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la regió de Campània, com a primera presidenta de la RECEP, per un mandat de sis mesos. La propera reunió de l'Assemblea General de la RECEP tindrà lloc a Estrasburg abans de finals de 2006.

Per a qualsevol informació complementària sobre la RECEP, us agrairíem que contactéssiu amb el govern de la regió de Campània (email: a.dilorenzo@regione.campania.it)

  1. Resolució 178 (2004)
  2. Llistat dels membres fundadors de la RECEP: regió de parla alemanya de Bèlgica, regió Abruzzo, Andalusia, província d'Ascoli Piceno, província d'Avellino, regió de Basílica, regió de Calàbria, regió de Campània, Catalunya, regió d'Emilia-Romana, municipi de Lennik, regió Polaca, regió de Praga, regió de Molisc, regió del Piemonte, regió de Reggio Emilia, província de Rieti, regió del Tirol, regió de la Toscana, regió de Venècia.

Riccardo Priore

Funcionari del Consell d'Europa - responsable dels treballs de redacció del Conveni europeu del paisatge en el Congrés de Poders Locals i Regionals (1994 - 2000). Professor del curs de Dret de paisatge a la Universitat de Torí (Politecnico) i de Camerino - Itàlia. Director de la Xarxa Europea d'Autoritats Locals i Regionals per a l'Aplicació del Conveni europeu de paisatge (RECEP).

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net