Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

MAIG-JUNY 09

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 17

L'OBSERVADOR

Foto

Paisatges publicats

Jose Manuel Vidal
Arquitecte, coordinador de Paisea

Què es publica a l'Estat espanyol i a Europa sobre paisatge? Com són les revistes especialitzades en paisatgisme i les col·leccions de llibres sobre paisatge? Quina és la seva filosofia? A quin públic es dirigeixen? Existeix alguna relació entre teoria i pràctica en aquells mitjans que publiquen sobre paisatge i paisatgisme? Influeixen d'alguna manera aquestes revistes i col·leccions de llibres en la percepció que la ciutadania té dels seus paisatges? Aquestes i moltes altres preguntes es van posar sobre la taula fa poques setmanes en un interessant seminari que va tenir lloc en el marc de la Segona Biennal d'Arquitectura, Art i Paisatge de Canàries. S'anomenava "Paisatges publicats / Published Lanscapes" i va estar dirigit per Daniela Colafranceschi, arquitecta i responsable d'una col·lecció sobre paisatge d'una editorial de reconegut prestigi. També van participar en el seminari Lisa Diedrich, Hans Ibelings, Miquel Adrià, Joan Nogué, Manuel Orazi, Gilles Tiberghien i qui escriu aquestes línies. La responsable del seminari i els organitzadors d'aquesta Segona Biennal varen tenir una excel·lent idea en pensar en un seminari d'aquestes característiques. Potser, fa uns anys, no hagués tingut gaire sentit organitzar una trobada d'aquest tipus a l'Estat espanyol, ateses les poques revistes especialitzades en paisatge que llavors existien i les escasses col·leccions de llibres sobre la temàtica que es podien trobar a les llibreries. Ara, no obstant, el panorama és molt diferent i ha arribat l'hora de parlar de la qüestió, és a dir, dels "paisatges publicats", senzillament perquè el panorama comença a ser encoratjador, tot i que molt allunyat encara del panorama existent en alguns països presents al seminari. Queda molt camí per recórrer, però per fi hem començat a caminar. El debat va ser fructífer no només a nivell espanyol, sinó també a nivell europeu, perquè, tot i la riquesa en revistes i col·leccions de llibres que es poden trobar a països com Holanda, Alemanya o França, mai s'havia organitzat, a escala europea, una trobada d'aquestes característiques. Del que es tractava no era tant d'exposar i descriure cada una de les diverses revistes i col·leccions, sinó d'anar més enllà i confrontar punts de vista, metodologies, perspectives i, sobretot, respondre a les preguntes que encapçalen aquest text. I aquest exercici, a nivell europeu, encara estava per fer. Ha arribat l'hora de plantejar-nos què escrivim i per a qui ho escrivim i, sobretot, si el que hem publicat arriba a tenir algun tipus d'incidència i rellevància social; és a dir, si realment arribem més enllà dels gremis professionals als quals ens dirigim. El discurs pot ser teòric o pràctic, tal com es va demostrar a la trobada, però en tots dos casos s'han de fer molts més esforços per arribar al conjunt de la societat, per incrementar la seva comprensió del paisatge i per contribuir a una millor protecció, gestió i ordenació del mateix. Hi ha tota una tasca pedagògica per fer. Hauríem de ser capaços d'incidir, a través de les nostres revistes i llibres, en l'educació social del paisatge, en l'augment de la consciència del paisatge, de la mateixa manera que els grans mitjans de comunicació de masses influeixen, per bé i per mal, en la creació dels valors i en la generació d'estereotips, també paisatgístics. Jose Manuel Vidal Arquitecte, coordinador de Paisea

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net