Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

NOVEMBRE-DESEMBRE 06

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 2

L'OBSERVADOR

Foto

V Trobada dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge. Els Objectius de qualitat paisatgística: de la teoria a la pràctica

Maguelonne DÉJEANT-PONS
Cap de la Unitat de Gestió del Territori i del Paisatge. Consell d'Europa - DG IV

El Consell d'Europa (Divisió d'ordenació de territori i del paisatge) ha organitzat la V Reunió dels Tallers per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge a Girona, els dies 28 i 29 de setembre de 2006, en col·laboració amb la Secretaria General pel Territori i la Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient d'Espanya, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l'Observatori del Paisatge de Catalunya i l'Ajuntament de Girona.

El Conveni europeu del paisatge, un nou tractat intergovernamental, té per objecte promoure la protecció, la gestió i l'ordenació dels paisatges europeus, així com l'organització de la cooperació europea en aquest tema. En tant que Conveni que creu en el desenvolupament sostenible, aspira a potenciar un equilibri harmoniós entre les quatre dimensions bàsiques de la sostenibilitat: la social, l'ecològica, la cultural i l'econòmica. Vint-i-cinc estats membres del Consell d'Europa ja han ratificat el Conveni i vuit més l'han signat. En aquest sentit, és important assenyalar que el Sr. Antonio Serrano, secretari general pel Territori i la Biodiversitat del Ministeri de Medi Ambient, va avançar que Espanya també el ratificaria.

El Conveni europeu del paisatge preveu que "les Parts es comprometen a formular els objectius de qualitat paisatgística pels paisatges identificats i caracteritzats, un cop feta la corresponent consulta pública". Objectius de qualitat paisatgística que són definits com: "la formulació per part de les autoritats públiques competents, per a un paisatge donat, de les aspiracions de la població pel que fa a les característiques paisatgístiques del seu entorn immediat".

En aquesta línia, la Reunió dels Tallers s'ha proposat passar de la teoria a la pràctica en allò referit a l'aplicació dels esmentats objectius. Els quatre tallers en què s'ha organitzat la reunió han estat els següents:

  • identificació i caracterització dels paisatges
  • objectius de qualitat paisatgística i aplicació de polítiques de paisatge concretes
  • l'experiència d'Espanya
  • quin futur?

Els tallers han mostrat que el paisatge és el marc diari de vida de la població i un preciós palimpsest, resultat sovint d'un creixement equilibrat i sostenible. Revelador de les activitats humanes, el paisatge toca el cor dels sers humans.

Els resultats de la Reunió dels Tallers seran presentats a la propera conferència dels estats contractants i signataris del Conveni europeu del paisatge que tindrà lloc a Estrasburg, al Palau d'Europa, el dies 22 i 23 de març de 2007.

Vull aprofitar l'ocasió per agrair a l'Observatori del Paisatge de Catalunya la tasca realitzada, així com la seva contribució notòria i exemplar en l'aplicació del Conveni europeu del paisatge.

Maguelonne DÉJEANT-PONS

Cap de la Unitat de Gestió del Territori i del Paisatge Consell d'Europa - DG IV maguelonne.dejeant-pons@coe.int

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net