Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

JULIOL-SETEMBRE 18

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 58

L'OBSERVADOR

Foto

Som la gent del paisatge

Luc-Emile Bouche-Florin
President de CIVILSCAPE

CIVILSCAPE és una plataforma europea formada per organitzacions no governamentals que treballen amb el paisatge. La xarxa CIVILSCAPE reuneix 132 organitzacions de la societat civil, organitzacions professionals i observatoris del paisatge, entre d’altres, la feina dels quals beneficia directament quatre milions de persones a tot el continent europeu.

Fa deu anys, aquestes organitzacions van unir forces i es van mobilitzar després de la signatura del primer tractat internacional totalment dedicat a la gestió, la protecció i la planificació del paisatge. La seva resposta al Conveni europeu del paisatge del Consell d’Europa va ser establir CIVILSCAPE, la plataforma europea comuna que representa la veu dels ciutadans que se senten profundament connectats amb els seus paisatges.

Amb estatus d’observador al Consell d’Europa i, per tant, com a membre del Comitè de Cultura, Patrimoni i Paisatge i de la Conferència del Conveni Europeu del Paisatge, CIVILSCAPE contribueix a què s’escolti la veu de la societat civil en l’aplicació del Conveni del paisatge per part de cadascun dels estats signants. Reconeixem el gran impacte d’aquest tractat internacional, que està ajudant a què es tinguin en compte els problemes del paisatge en diverses polítiques i plans territorials a tots els àmbits.

La reunió anual de CIVILSCAPE d’aquest 2018 va tenir lloc a la ciutat alemanya d'Aschaffenburg entre els dies 23 i 26 de febrer. Durant aquesta trobada, en què es va celebrar el 10è aniversari de CIVILSCAPE, me’n van escollir president. De fet, ja havia acceptat ser membre del nou Consell d’Administració de CIVILSCAPE, però quan em van proposar ser-ne el president, vaig acceptar el càrrec, convençut de la qualitat dels membres del Consell i de la seva manera de prendre decisions col·lectivament.

Durant aquests mateixos dies, també vam presentar la Dècada d’Acció per als Paisatges a Europa (DALE per a les sigles en anglès). Aquest acte va ser una de les nostres primeres activitats dins de l’Any del Patrimoni Cultural Europeu 2018. Pretenem que la declaració de la DALE sigui un full de ruta per enfortir la comunitat paisatgística europea oferint una xarxa adequada i una plataforma de coneixement i d’intercanvi per promoure les activitats cooperatives i les bones pràctiques per gestionar els paisatges europeus d’una manera sostenible i duradora.

La declaració DALE proposa implementar, en l'àmbit específic del paisatge, les iniciatives més rellevants que formuli la Comissió Europea com a fites a llarg termini dels esforços i les accions de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.

La declaració DALE subratlla el rol de la comunitat paisatgística a Europa per proporcionar una infraestructura de transferència de coneixement i una xarxa de treball adequades, així com activitats de formació i capacitació. Promou també activitats cooperatives destinades a difondre les bones pràctiques per gestionar els paisatges europeus d’una manera sostenible; afavoreix els plantejaments del paisatge centrats en les persones, inclusius i integrats; fomenta accions conjuntes, i l’intercanvi de bones pràctiques i enfocaments sobre el paisatge que contribueixen a la innovació social. També impulsa models innovadors de governança participativa i de gestió del nostre paisatge que impliquen tots els grups d’interès i els ciutadans.

Com a nou president de CIVILSCAPE, el meu objectiu principal serà enfortir la xarxa del paisatge perquè tots en puguem estar orgullosos i dir: “som la gent del paisatge”.

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net