Paisatg-e / Paisaj-e / Landscap-e / Paysag-e

ABRIL-JUNY 16

BUTLLETÍ TRIMESTRAL DE L'OBSERVATORI DEL PAISATGE - 49

L'OBSERVADOR

Foto

Hima: una metodologia per a la implicació local en la gestió de paisatges singulars

Bassima Khatib
Directora general adjunta de la Societat per a la Protecció de la Natura del Líban

En àrab, hima vol dir "espai protegit" i fa referència a un model tradicional de protecció dels recursos naturals predominant a la península aràbiga durant més de 1.500 anys. La idea de la hima va néixer als sistemes tribals, arran de la seva necessitat d'assegurar-se la subsistència en entorns molt hostils. Més endavant, la cultura islàmica hi va afegir valors com ara l'equitat, el bé comú, la igualtat d'oportunitats i la presa de decisions conjunta. Un dels seus principis fonamentals és el que diu que "totes les persones tenen dret a una gestió i un ús responsables dels recursos naturals públics", una afirmació que es pot aplicar avui dia al dilema modern de la "tragèdia dels comuns" en la gestió comunitària del territori.

La hima s'aplica principalment a un espai que permet garantir la subsistència de les poblacions humanes a través d'un ús sostenible dels recursos, un espai protegit en benefici de tots els éssers que hi viuen. Per tant, connecta de moltes maneres amb el concepte de paisatge definit pel CEP ("una àrea, tal com és percebuda per la població, el caràcter de la qual és el resultat de la interacció dinàmica de factors naturals i humans"):  tots dos conceptes esmenten a les seves definicions els termes "àrea", "població", "acció" i "interacció"; tots dos connecten la natura amb la cultura i les persones; tots dos van més enllà de les nocions de "territori" i "visió", ja que fan èmfasi en la percepció d'una àrea per part de les poblacions, la manera d'interactuar-hi i els elements d'aquesta àrea que consideren valuosos perquè contribueixen a la seva subsistència. 

Situar les comunitats locals en una posició de lideratge és un aspecte fonamental tant per assolir una protecció eficaç com per impulsar la transparència i la democratització en el procés de presa de decisions. Al cap i a la fi, les poblacions locals són les que millor coneixen el seu territori i les úniques que poden convertir-se en protectores del seu paisatge i els recursos naturals que contribueixen al seu benestar. Per això, els plantejaments convencionals "de dalt a baix", en què les comunitats locals no tenen veu ni vot (o gairebé) en les decisions sobre aquesta matèria, s'han demostrat molt poc útils. En canvi, els enfocaments "de baix a dalt", com la hima, generen molta més acceptació. Pel que fa a la hima, és un concepte que actualment no fa tant d'èmfasi en les capacitats tècniques o de gestió del territori, sinó que aspira a un marc interactiu adaptat als usuaris que proposi una classificació espacial dels riscos i els problemes i que defineixi una visió i uns objectius per a cada paisatge, amb la comunitat i per a la comunitat. Per tant, la hima és sens dubte un enfocament fiable i eficaç, que pot traduir-se en resultats molt positius a l'hora de preservar els recursos naturals, protegir els ecosistemes i ajudar les comunitats locals.

La metodologia hima ha estat dissenyada per la Societat per a la Protecció de la Natura del Líban (SPNL), l'experiència de l'entitat amb la iniciativa de recuperació de la hima després d'onze anys de rigorós treball de camp i recerca s'ha traduït en resultats molt positius a diferents parts del Líban. El màxim reconeixement internacional d'aquests esforços va arribar durant el Congrés Mundial BirdLife que es va celebrar a Ottawa (Canadà) el juny de 2013. Durant el congrés, la SPNL va rebre el premi BirdLife Partnership per la recuperació del model hima i la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i la protecció de les àrees importants per la conservació de les aus.

Actualment, moltes organitzacions han adoptat el model hima, ja que s'ha confirmat com l'enfocament participatiu més eficient, un plantejament que permet a les comunitats gestionar el seu territori, protegir-lo i garantir l'ús sostenible dels recursos naturals. Algunes d'aquestes organitzacions són BirdLife International, IUCN, MedWet, el Fons per a la igualtat de gènere de UN Women i WANA Forum. Al Líban, també l'ha adoptat el Ministeri de Medi Ambient, en el marc de l'esborrany de decret per a la gestió de les zones protegides. A més a més, la SPNL va impulsar la creació del Fons Hima, a Qatar, per a la conservació dels espais protegits i les espècies amenaçades.

El model participatiu hima també s'ha introduït fa poc en diferents països europeus, a través del projecte Medscape finançat pel programa Conca Mediterrània, que forma part de la Política Europea de Veïnatge (ENP) i el seu instrument de finançament (Instrument Europeu de Veïnatge i Partenariat o ENPI), per al període comprès entre 2007 i 2013. Els projectes MedScape compten amb la implicació de vuit socis de quatre països de la conca mediterrània en un projecte de dos anys, concretament Xipre, Grècia, Jordània i el Líban.

L'experiència als països participants ha demostrat que els sistemes d'àrees protegides introduïts, com ara SPA, Natura 2000, els geoparcs de la UNESCO, etc., fomenten la implicació i la participació de les comunitats locals en la presa de decisions. Tanmateix, la situació actual presenta dèficits quant a l'execució, ja que les comunitats locals només reben informació a través de trobades obertes, en comptes d'adoptar un enfocament que impliqui les comunitats locals en l'anàlisi de la situació i que els permeti extreure les seves pròpies conclusions. Observant l'aplicació del model participatiu hima durant els estudis de cas als països participants, els plantejaments participatius de baix a dalt que proposa aquest model han aconseguit donar a les comunitats locals les eines que necessiten i garantir-ne la implicació en la gestió dels seus paisatges singulars. El model hima és inclusiu, dissenyat per preservar i protegir els ecosistemes i garantir un ús sostenible dels seus recursos, per les persones i per a les persones, i tenint en compte les particularitats socials i culturals de cada territori.

Observatori del PaisatgeNota: Aquest butlletí és una iniciativa de l'Observatori del Paisatge. Si desitgeu subscrivir-vos-hi i rebre'l per correu electrònic premeu aquí.

© 2022 Observatori del Paisatge / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64
http://www.catpaisatge.net / observatori@catpaisatge.net